hier

Steltkluut ©Ana Buren

zwerfvogel vliegt!

kuieren
struinen
zonder haast om je heen kijken

vogels genieten, luisteren, observeren

nieuws: zwerfvogel heeft een stukje natuur geadopteerd
doe je ook mee? ga naar mijn natuur.nl

de foto’s op deze webstek zijn gemaakt door Ana Buren
met copyright, zonder haar toestemming
mogen ze niet gebruikt wordenlopen slenteren dolen dwalen kuieren stappen stiefelen zwerven banjeren struinen trekken gaan