over

drijfveer: meer groen, meer bomen, struiken & bloemen, meer biodiversiteit en dus: meer vogels!

visie: natuurlijke diversiteit voor een gezonde planeet, met volop ruimte voor vogels en stadsnatuur.
natuur heeft een eigen intrinsieke waarde die het beschermen waard is.
mensen moeten de natuur niet willen temmen, maar juist de ruimte geven.

interview: Maricée Ten Bosch fluit met vogels

Dordrecht Schuitenmakersstraat (1956). Mariaschool in de Munt. Titus Brandsma College Atheneum A (1974). 1ste vogelgids: Elseviers Gids van de Europese vogels (1978). Verhuizing naar Den Haag (1976). Koninklijk Conservatorium Den Haag (1976-1981) hoofdvak blokfluit. Muzikant bij Theatertje Thuis van acteur Peter van der Linden. Verhuizing naar Groningen. Muziekdocent muziekschool, later Kielzog Hoogezand (1980 – 2020). Sweelinck Conservatorium Amsterdam hoofdvak fagot (1984-1985). Lid van Avifauna Groningen (2008 – heden). Stadsvogeladviseur voor Vogelbescherming Nederland (2010 – heden). Shakuhachi (2022 – heden).

foto ©Ana Buren
geboortehuis (pakhuis met trapgevel)
Schuitenmakersstraat 16 Dordrecht


koolmeesje in mijn handen (± 1968, fotoalbum)
ocarina waarop vader zijn tortelduifjes toe floot

addendum
doordat mijn moeder op hoge leeftijd moeite kreeg met de dagen van de week noteerde zij ’s morgens naast de dagdatum in haar agenda het woordje Heden, vaak gevolgd door het geliefde leesteken ! het Heden! van de dag ervoor streepte zij door. Heden!
zolang zij leefde (zij werd 97 jaar), hield mijn moeder van lezen. van taal en woorden, van zich zo goed mogelijk uitdrukken.
van schrijven, zij hield van schrijven. ze was een brievenschrijfster. in de late uurtjes van de dag, tot soms ongemerkt de vroege van de volgende, als de kinderen naar bed waren, schreef zij. brieven.
en dagboekachtige notities in haar agenda.

naarmate zij ouder werd, werd haar schrift kleiner, bibberiger, met meer doorhalingen en onverwachte uithalen. er kwamen minder woorden. de bladzijden in haar agenda bleven vaker leeg. maar altijd was er nog het Heden! en het heden?!


tot ook dat er niet meer was

op zekere dag gooide mijn vader al die agenda’s in de kliko