heden!

2 0 2 3

heden! H E R F S T

23 september: VOLKSTUIN VINKHUIZEN
Friesestraatweg 420 Groningen
om 14.00 & 16.00 wilde natuur op de tuin
beestjes ontdekken tijdens burendag
voor jong & oud, aanmelden niet nodig, gratis

GEWEEST
25 mei 19.30: WESTPARK & ROEGEBOS
deelnemers: 13
aantal soorten: 34
iets te veel wind en tamelijk kil met ± 12 gr
aalscholver, ekster, fitis, fuut, gaai, gierzwaluw, grasmus, grauwe gans, goudvink, groenling, grote bonte specht, grote Canadese gans, houtduif, kauw, knobbelzwaan, koekoek, kokmeeuw, koolmees, kuifeend, meerkoet, merel, pimpelmees, roodborst, scholekster, soepeend, tjiftjaf, Turkse tortel, vink, visdief, wilde eend, winterkoning, zanglijster, zwarte kraai, zwartkop
krent: wilde eend met 9 pulletjes (Roegebos)
20 mei 13.30 KINDEREXPEDITIE STADSNATUUR APPINGEDAM
gids: Jan Langelaar en zwerfvogel
deelnemers: 6 kinderen, 10 volwassenen
18 mei 07.00: DAUWTRAPVOGELS op de VOLKSTUIN
exclusief voor leden van Volkstuin Vinkhuizen
deelnemers: 9
aantal soorten: 19
blauwe reiger, bonte vliegenvanger, ekster, gierzwaluw, houtduif, kauw, kleine karekiet, koolmees, krakeend, nijlgans, pimpelmees, roodborst, scholekster, tjiftjaf, vink, wilde eend, winterkoning, zwarte kraai, zwartkop
krenten: zingend mannetje bonte vliegenvanger, kleine karekiet, spreeuw jongen voerend bij nesthol & een feestelijk gezamenlijk ontbijt (!)
13 mei 08.00: WESTPARK & ROEGEBOS
tijdens de Vogelweek van 6-14 juni
deelnemers: 11
aantal soorten: 40 (!) dankzij voortreffelijke weersomstandigheden en zeer oplettende deelnemers
aalscholver, blauwe reiger, dodaars, ekster, fitis, fuut met pulletjes op rug, gaai, gekraagde roodstaart, gierzwaluw, grasmus, grauwe gans, groenling, grote bonte specht, grote Canadese gans, heggenmus, houtduif, kauw, kleine karekiet, knobbelzwaan, koolmees bij nestkast, krakeend, meerkoet, merel, nijlgans, pimpelmees bij nestkast, roek, roodborst, scholekster, sperwer met prooi, stadsduif, tafeleend, tjiftjaf, tuinfluiter, vink, visdief, wilde eend, winterkoning, zanglijster, zwarte kraai, zwartkop
krenten: grasmus, fuut met pulletjes (foto), hinnikende dodaars (Roegebos), sperwer met prooi, gekraagde roodstaart, koffie met worteltaart op terras van Tuin in de Stad ; )

foto: M. Wiersma

11 mei 19.00 VOGELS OP DE VOLKSTUIN
samen met stadsecoloog Jaap Nanninga
tijdens de Vogelweek van 6-14 juni
deelnemers: 10
aantal soorten: 16 (miezerig en kil weer, vandaar dit lage aantal)
blauwe reiger, bonte vliegenvanger, ekster, gaai, gierzwaluw, grote bonte specht, houtduif, kauw, koolmees, merel, pimpelmees, putter, scholekster, stadsduif, tjiftjaf, vink
huiskat: 2
krenten: zingende bonte vliegenvanger, kool- en pimpelmees met jongen in nestkastjes
11 mei 09.15 VOGELS KIJKEN OP DE VOLKSTUIN
9 kids speciaal onderwijs Lieflandschool (besloten)
braamsluiper, grote bonte specht, grote Canadese gans, houtduif, koolmees, merel, putter, roek, spreeuw, tjiftjaf, winterkoning, zwarte kraai, huiskat (2)
krenten: braamsluiper, spreeuwenvlucht met voedsel naar nestholte in boom, koolmees met voer naar nestkastje, de aandacht van de leerlingen en Niels & Mandy die meer dan 100 slakken van onze tuin plukten
10 mei 19.00
GIERZWALUWEN VAN DE ORANJEBUURT
tijdens de Vogelweek van 6-14 juni
deelnemers: 12 (vol)
aantal soorten: 18
aalscholver, blauwe reiger, ekster, gierzwaluw, groenling, houtduif, huismus, huiszwaluw, kauw, koolmees, merel, pimpelmees, soepeend, stadsduif, tjiftjaf, Turkse tortel, visdief en zwarte kraai en… maar liefst 19 katten geteld!
krenten: uitvlieger door één iemand gezien, visdiefjes
22 april 08.00
VOGELS OP DE VOLKSTUIN
exclusief voor leden
deelnemers: 2
krenten: grutto’s, foeragerende grote bonte specht in geknotte wilg en de braamsluiper was er weer
29 maart 07.00 plantsoen
krent: zingende zwartkop
28 maart 07.00 plantsoen
windstil, helder en fris, mooie zonsopkomst
roodborst, boomklever, Senegalpapegaai, grote Alexanderparkiet, houtduif, tjiftjaf, spreeuw, kauw, winterkoning, zanglijster, merel
krenten: spreeuwen in broedholletje op de berg, twee rollebollende spreeuwen vechtend om … nesthol?
12 februari 08.00 vroege lentegeluiden in het plantsoen
boomklever, boomkruiper, groenling, grote Alexander parkiet, houtduif, kauw, koolmees, merel, overvliegende kolganzen op weg naar het noorden, pimpelmees, roodborst, Senegalpapegaai, spreeuw, turkse tortel, vink, winterkoning, zanglijster, zwarte kraai
krenten: appelvink, gaai die een buizerd nadoet, roffelende spechten, spechtenvrouw foeragerend op de grond, zanglijster