heden!

2 0 2 4

zwerfvogel heeft een stukje grond geadopteerd
doe je ook mee? ga naar mijn natuur.nl

GEWEEST
30 juni zwerfvogel leest voor uit
WILDE ROZEN van Konstantin Paustovski
om 10.00 / 11.00 / 20.00 ± 20 minuten
neem gerust je beker koffie/glas thee mee
zonder aanmelden of bijdrage

foto: zwerfvogel

25 mei Westpark & Roegebos
08.00 bij Tuin in de Stad, Tarralaan 6
deelnemers: 2
krenten: uitbundig zingende bosrietzanger, jonge spechten in nest gehoord

18 mei WESTPARK & ROEGEBOS
08.00 bij Tuin in de Stad, Tarralaan 6
deelnemers: 13
35 soorten geteld

15 mei GIERZWALUWEN IN DE ORANJEWIJK
19.00 bij Watertoren Hofstede de Grootkade
deelnemers: 12
krenten: slechtvalk, invliegende gierzwaluw

op 11 maart is de nestkast in Watertoren West in gebruik genomen door de slechtvalken. deze nestkast is tot stand gekomen door samenwerking van de Stadsvogelwerkgroep van Avifauna Groningen en de Calculus Groep, die de kast op maat en passend bij de monumentale toren heeft gerealiseerd.
foto: still uit een filmpje van Calculus van de webcam in de sky lounge in de toren.

de man is op 3 mei 2022 als nestjong geringd (HLN) in Zwolle,
de vrouw is ongeringd. het stel is nog niet tot broeden gekomen.

23 maart 08.00 KUIER
deelnemers: 3
krenten: zanglijster, appelvinken, boomklever in & uit nestkast

16 februari 20.15 LEZING STADS- & TUINVOGELS
voor leden van de Biologische Tuinvereniging

8 februari: twee nestkasten voor torenvalk opgehangen aan flats De Reiger en De Leeuwerik, Aquamarijnstraat, Groningen.
met dank aan Patrimonium en William, van bedrijf Pol, die ze opgehangen heeft.

26, 27 & 28 januari Nat. TUINVOGELTELLING
geteld op 27 januari om 10.15:
4 koolmees, 2 pimpelmees, 1 zwarte kraai, 1 houtduif,
8 kokmeeuw, 1 boomklever

zie archief

volkstuin expeditie wilde natuur – burendag 2023