archief

Geweest in 2023

9 december 9:00 WINTERVOGELWANDELING
excl voor leden Volkstuinvereniging Vinkhuizen
deelnemers: 7
krenten: heggenmus, groene specht, houtsnip

23 september WILDE NATUUR OP DE TUIN
expeditie beestjes ontdekken
Volkstuin Vinkhuizen
gewone tuinslak, gewone wegslak, segrijnslak, posthoornslak, platte waterwants, eirond watertorretje

25 mei 19.30: WESTPARK & ROEGEBOS
deelnemers: 13
aantal soorten: 34
iets te veel wind en tamelijk kil met ± 12 gr
aalscholver, ekster, fitis, fuut, gaai, gierzwaluw, grasmus, grauwe gans, goudvink, groenling, grote bonte specht, grote Canadese gans, houtduif, kauw, knobbelzwaan, koekoek, kokmeeuw, koolmees, kuifeend, meerkoet, merel, pimpelmees, roodborst, scholekster, soepeend, tjiftjaf, Turkse tortel, vink, visdief, wilde eend, winterkoning, zanglijster, zwarte kraai, zwartkop
krent: wilde eend met 9 pulletjes (Roegebos)
20 mei 13.30 KINDEREXPEDITIE STADSNATUUR APPINGEDAM
gids: Jan Langelaar en zwerfvogel
deelnemers: 6 kinderen, 10 volwassenen
18 mei 07.00: DAUWTRAPVOGELS op de VOLKSTUIN
exclusief voor leden van Volkstuin Vinkhuizen
deelnemers: 9
aantal soorten: 19
blauwe reiger, bonte vliegenvanger, ekster, gierzwaluw, houtduif, kauw, kleine karekiet, koolmees, krakeend, nijlgans, pimpelmees, roodborst, scholekster, tjiftjaf, vink, wilde eend, winterkoning, zwarte kraai, zwartkop
krenten: zingend mannetje bonte vliegenvanger, kleine karekiet, spreeuw jongen voerend bij nesthol
13 mei 08.00: WESTPARK & ROEGEBOS
tijdens de Vogelweek van 6-14 juni
deelnemers: 11
aantal soorten: 40 dankzij voortreffelijke weersomstandigheden en oplettende deelnemers
aalscholver, blauwe reiger, dodaars, ekster, fitis, fuut met pulletjes op rug, gaai, gekraagde roodstaart, gierzwaluw, grasmus, grauwe gans, groenling, grote bonte specht, grote Canadese gans, heggenmus, houtduif, kauw, kleine karekiet, knobbelzwaan, koolmees bij nestkast, krakeend, meerkoet, merel, nijlgans, pimpelmees bij nestkast, roek, roodborst, scholekster, sperwer met prooi, stadsduif, tafeleend, tjiftjaf, tuinfluiter, vink, visdief, wilde eend, winterkoning, zanglijster, zwarte kraai, zwartkop
krenten: grasmus, fuut met pulletjes, hinnikende dodaars (Roegebos), sperwer met prooi, gekraagde roodstaart
11 mei 19.00 VOGELS OP DE VOLKSTUIN
samen met stadsecoloog Jaap Nanninga
tijdens de Vogelweek van 6-14 juni
deelnemers: 10
aantal soorten: 16 (miezerig en kil weer, vandaar dit lage aantal)
blauwe reiger, bonte vliegenvanger, ekster, gaai, gierzwaluw, grote bonte specht, houtduif, kauw, koolmees, merel, pimpelmees, putter, scholekster, stadsduif, tjiftjaf, vink
huiskat: 2
krenten: zingende bonte vliegenvanger, kool- en pimpelmees met jongen in nestkastjes
11 mei 09.15 VOGELS OP DE VOLKSTUIN
9 kids speciaal onderwijs Lieflandschool (besloten)
braamsluiper, grote bonte specht, grote Canadese gans, houtduif, koolmees, merel, putter, roek, spreeuw, tjiftjaf, winterkoning, zwarte kraai, huiskat (2)
krenten: braamsluiper, spreeuwenvlucht met voedsel naar nestholte in boom, koolmees met voer naar nestkastje, de aandacht van de leerlingen en Niels & Mandy die meer dan 100 slakken van onze tuin plukten
10 mei 19.00
GIERZWALUWEN VAN DE ORANJEBUURT
tijdens de Vogelweek van 6-14 juni
deelnemers: 12 (vol)
aantal soorten: 18
aalscholver, blauwe reiger, ekster, gierzwaluw, groenling, houtduif, huismus, huiszwaluw, kauw, koolmees, merel, pimpelmees, soepeend, stadsduif, tjiftjaf, Turkse tortel, visdief en zwarte kraai en… maar liefst 19 katten
krenten: uitvlieger door één iemand gezien, visdiefjes

22 april 08.00
VOGELS OP DE VOLKSTUIN
exclusief voor leden
deelnemers: 2
krenten: grutto’s, foeragerende grote bonte specht in geknotte wilg en de braamsluiper was er weer

29 maart 07.00 plantsoen
krent: zingende zwartkop
28 maart 07.00 plantsoen
windstil, helder en fris, mooie zonsopkomst
roodborst, boomklever, Senegalpapegaai, grote Alexanderparkiet, houtduif, tjiftjaf, spreeuw, kauw, winterkoning, zanglijster, merel
krenten: spreeuwen in broedholletje op de berg, twee rollebollende spreeuwen vechtend om … nesthol?

12 februari 08.00 vroege lentegeluiden in het plantsoen
boomklever, boomkruiper, groenling, grote Alexander parkiet, houtduif, kauw, koolmees, merel, overvliegende kolganzen op weg naar het noorden, pimpelmees, roodborst, Senegalpapegaai, spreeuw, turkse tortel, vink, winterkoning, zanglijster, zwarte kraai
krenten: appelvink, gaai die een buizerd nadoet, roffelende spechten, spechtenvrouw foeragerend op de grond, zanglijster

Geweest in 2022

17 december
WINTERVOGELWANDELING om 09.00 en om 15.00 (voor leden van volkstuinvereniging Vinkhuizen)
krenten: kramsvogel en koperwiek

30 augustus 09.00 Goud zoeken, op zoek naar goud- & vuurgoudhaantjes
10 aug muzikale omlijsting Chinese tuin Hortus Haren (besloten)

16 juli 14.00 – 16.00 Vogelwandeling A-kwartier Groningen (besloten)
deelnemers: 22

29 juni 19.30 Gierzwaluw fietsrondje door de stad
deelnemers: 2
krenten: invliegers aan Stadhouderslaan, Petrus Hendrikszstraat, Warmoesstraat (Borgmanschool)
26 juni FLUITIMPROVISATIES TUSSENTIJDTUIN Dordrecht
24 juni Museum Havezate Menisinge Roden 15.00 
Muzikale omlijsting bij lezing door conservator Anja Sinnige
Topstuk: Imari-porselein, twee vrouwenfiguurtjes uit Japan
12 juni 07.00 geluidenkuier
deelnemers: 4
krenten: twee scharrelende juveniele gaaien, zang van zwartkop, roodborstje, winterkoning, vink en holenduif 
10 juni 19.30 gierzwaluwen in de Oranjebuurt

15 mei excursie Vogelweek: De groene en vogelrijke Hortusbuurt, deelnemers: 9 
krenten: groenling, invliegende gierzwaluw, veel huismussen, prachtige zonnige zondagmiddag 
11 mei excursie Vogelweek: Vogels op de volkstuinen van Golden Raand 09.00 VOL
krenten: gekraagde roodstaart door enkele mensen gezien
10 mei excursie Vogelweek: Gierzwaluwen van de Oranjebuurt 19.00 VOL
7 mei excursie  Vogelweek: Vogelconcert in Noorderplantsoen 05.30 VOL
krenten: grote bonte specht in nestholte, jonge spreeuwen gehoord in nestholte, zanglijster, Senegalpapegaai

27 april 6.30 stille stap
krenten: overvliegende regenwulp, zingende gekraagde roodstaart (2 op de Noorder begraafplaats), paring grote Canadese ganzen
23 april 6.30 geluidenkuier
deelnemers: 2
krenten: fitis, vuurgoudhaantje
18 april 6.30 geluidenkuier
krenten: braamsluiper4 overvliegende grote alexanderparkietenvolle maan
13 t/m 15 april: Vogeldagen
Natuurvriendenhuis De Hondsrug in Noordlaren (Drenthe)
gidsen: Geke Slagman en zwerfvogel
Deelnemers: 7 
Krenten: dodaars in bosven, houtsnip, rode wouw, zeearend,witwangstern
10 april 07.00 stille stap
krenten: 3 zingende zwartkopjes 
2 april 07.00 geluidenkuier

30 maart 07.00 geluidenkuier (zomertijd, zon op om 7.10)
25 maart 15.00 muziekimprovisaties bij lezing door conservator Anja Sinnige
Topstuk: twee Chinese famille rose vazen
Museum Havezate Mensinge in Roden
26 maart 06.30 geluidenkuier
23 maart 06.30 geluidenkuier
krenten: trompetterende grote Canadese ganzen
20 maart 06.30 stille stap
19 maart 06.30 geluidenkuier
krent: volle maan die voor zich uit zingt, heggenmus
16 maart 7.00 geluidenkuier
deelnemers: 3
15 maart 7.00 stille stap
krent: koperwiek
13 maart 7.00 stille stap
12 maart 7.00 geluidenkuier
deelnemers: 2
krenten: vuurgoudhaantje, appelvink, parend stel gr b specht
11 maart 7.00 stille stap
krent: zanglijster
10 maart 7.00 stille stap
krent uit de pap: holenduif

12 febr 10.30 vogelkuier
startpunt: het KinderBoekenHuis in Winsum

Geweest in 2021

12 sept vanaf 13.30
Japans geïnspireerde fluitimprovisaties
Synagoge in Winsum

14 & 15 aug 12.00 – 17.00
open tuin Piccardthof
Japans geïnspireerde fluitimprovisaties
Japanse tuin Fokko Jelsma 
fietsroute: door Stadspark, tunneltje A7 bij Bruilwering 
ingang Piccardthof 1ste pad links, 1ste tuin rechts

26 juni 11.00 – 13.00
‘fluitend winkelen’
Natuurwinkel De Nieuwe Weg, Groningen
21 juni 16.00 – 18.00 (besloten) 
fluitimprovisaties tijdens opening TussenTijdTuin
Essenhof Dordrecht
tot nader orde uitgesteld
19 & 20 juni 12.00 – 17.00
open tuin Piccardthof
Japans geïnspireerde fluitimprovisaties
Japanse tuin Fokko Jelsma

8 t/m 16 mei Nationale Vogelweek 
route door de Groningse Hortusbuurt